ks. prałat Bogusław Pasternak


Ksiądz Prałat Bogusław Pasternak, urodził się 19 września 1943 roku w Pustelniku koło Marek. Syn Edwarda i Honoraty z domu Pergół. Na kapłana wyświęcony 15 czerwca 1975 roku przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Był wikariuszem w parafiach:

  • Świętego Zygmunta w Warszawie
  • Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie
  • Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pyrach
  • Nawrócenia Świętego Pawła w Warszawie
  • Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim
  • Matki Różańcowej na Bródnie

Dnia 11 czerwca 1987 został mianowany wikariuszem w parafii Świętgo Mikołaja w Grójcu z poleceniem tworzenia nowej parafii. Administratorem parafii Miłosierdzia Bożego został mianowany 22 października 1988 roku tj. od dnia jej erygowania. Dnia 29 stycznia 1989 roku został mianowany proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego w Grójcu. W 1994 został przez Kardynała Józefa Glempa odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu. Od roku 1997 do 2000 był wicedziekanem Dekanatu Grójeckiego. Pełnił także posługę kapelana jednostki wojskowej w Ogrodzienicach. Posiada stopień Majora Wojska Polskiego.

W roku 2000 został mianowany proboszczem parafii Św. Marii Magdaleny w Warszawie. W latach 2004 – 2013 był dziekanem dekanatu Warszawa-Bielany.

Dekretem ks. kard. Kazimierza Nycza ks. Pasternak z dniem 27.06.2015 r. przeszedł na emeryturę i pozostał rezydentem przy naszej parafii.
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00