ks. dr Piotr Fołtyn


Ksiądz prałat dr Piotr Fołtyn, urodził się w 1970 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1995 roku.

Ukończył WMSD w Warszawie i uzyskując tytuł magistra teologii, a następnie studiował teologię moralną ma Papieskim Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie, który ukończył uzyskując tytuł naukowy Doktora Świętej Teologii.

Pełnił obowiązki kapelana Prymasa Polski, kard. Józefa Glempa, a po jego przejściu na emeryturę, był kapelanem kard. Kazimierza Nycza i dyrektorem Domu Arcybiskupów Warszawskich. w 2012 roku został mianowany proboszczem parafii pw. Zwiastowania Pańskiego na Rakowcu w Warszawie.

Decyzją ks. kardynała Kazimierza Nycza od 28.06.2015 jest proboszczem naszej parafii. Aktualności

5 miesięcy temu

Rodzina rodzinie Caritas

Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00