s. Cecylia Haftarczyk


Siostra Cecylia Haftarczyk urodziła się w 1948 roku w Zbylutowie (diecezja Legnicka). Ukończyła studia magisterskie na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. W latach 1968 – 2006 pracowała jako katechetka, z przerwą w latach ’74 – ’84, gdy przebywała w Belgii, posługując jako misjonarka i pielęgniarka. Po przejściu na emeryturę w 2006 roku pomaga w pracy kancelaryjnej w naszej parafii.
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00